Nakupujete radšej v HYPERMARKETE, alebo v ŠPECIALIZOVANEJ PREDAJNI??? 

Ste tu správne, my sme špecialisti na ROBOTICKÉ KOSAČKY Robomow, Segway Navimow, Mammotion LUBA 

Navimow a LUBA sú múdre robotické kosačky, ktoré pre svoju prácu využívajú virtuálne ohraničenie.

. . . .

Ak Vám iný dodávateľ ponúka nižšiu cenu, pomôžeme Vám ponuky porovnať. Niektorí dodávatelia totiž akoby "omylom" zabúdajú na niektoré položky a napriek tomu, že je ich cena na prvý pohľad nižšia, nakoniec Vám naúčtujú oveľa viac. Odborným porovnaním ponúk podobnému nepríjemnému prekvapeniu zabránite.

Garancia najnižšej ceny

Profile for variomodel

KONTAKTY

VARIO, s.r.o.
Matuškova 398/8
04011 Košice
tel: SK+421 904 629 299
fax: č.ú. 2627771430/1100
info(a)variorobot.sk
IČO: 44823401
IČ DPH: SK2022849609

ANKETA

Koľko času venujete týždenne koseniu vašej záhrady?

Nemám čo kosiť, nemám záhradu... 34% do 5 hodín 23% 5 hodín a viac 23% mám robotickú kosačku 20%

» Záruka a servis

Záruky a servis

Záručné podmienky:

Prístroje spĺňajú zákonom stanovené normy. Na prístroj je poskytnutá záruka po dobu 24 mesiacov od jeho zakúpenia, resp. prevzatia. Zaručná oprava bude vybavená do 30dní, ak dovtedy nebude vybavená považuje sa za opodstatnenú. Záruka sa vzťahuje na zjavné výrobné chyby a nefunkčné súčasti. Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia spôsobené nevhodným používaním, preťažovaním prístroja, na rozbitie, alebo narušenie prístroja nevhodnou a neopatrnou manipuláciou, alebo použitím neprimeranej sily a na opotrebovanie prístroja bežným používaním a čistením.

ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU A ZÁRUKA

• Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, akýkoľvek tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový výrobok. Podpísaním prepravného listu kupujúcim, kupujúci súhlasí s jeho prevzatím a potvrdí, že dorazilo nepoškodené na určené miesto. Na neskoršiu reklamáciu spôsobenú vinnou dopravy nemožno brať ohľad a bude zamietnutá.

• Reklamácia mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo akiste pri prevzatí zásielky, je nutné reklamovať naliehavo po odhalení, tj. najneskôr do 3 dní. Neskoršiu reklamáciu mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať z dôvodu vypršania poistnej doby prepravnej spoločnosti. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V prípade nesprávneho používania nesie zodpovednosť kupujúci.

• Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie veci (alebo dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno teda považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.

• Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok na účel podnikania, alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená pre koncových zákazníkov, nie pre firmy (nákup na IČO).

• V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluvy, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo opravou; ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru v rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci, alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. dojednanie nápravy a to

  • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
  • primeraným znížením kúpnej ceny
  • náhradným dodaním tovaru
  • odstúpením od zmluvy

• Najprv môže spotrebiteľ požadovať u predávajúceho bezplatnú opravu, alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak je to vzhľadom k povahe chyby neúmerné. O tom, či je chyba úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto chyby. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená čiastka späť.

• Práva zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedená iná chyba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho, alebo v mieste pre kupujúceho bližším, uplatní kupujúci právo na opravu v spoločnosti určenej k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

• Pre odstránenie záručnej a pozáručnej opravy je servis oprávnený použiť nové diely, alebo repasované diely s vlastnosťami nových dielov.

Mzg2ZTgwZ